Eğitim merkezimiz, Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika vermektedir.

Talep halinde ve yer gösterilirse, sertifikalandırılacak personelin çalıştığı kurum ve kuruluşlarda da eğitim verilebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı sertifikalı eğitimcilerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda kurumumuzun Sağlık Bakanlığı yetkililerinin gözetiminde yapacağı teorik ve pratik sınavlarda başarılı olan herkes, SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI SERTİFİKA SAHİBİ İLKYARDIMCI olabilir.

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara;

– İlkyardımcı sertifikası,

– İlkyardımcı kimlik kartı verilmektedir.

İLK YARDIM NEDİR ?
Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahalelerdir (İlkyardım Yönetmeliği)

Öncelikli amaçları:

1.Hayati tehlikenin ortadan kaldırması,

2.Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,

3.Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,

4.İyileşmenin kolaylaştırılması.

EĞİTİM MÜFREDATI:

GENEL İLK YARDIM İLKELERİ

İlkyardım nedir?.
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmelidir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir?
İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?
İlkyardımcının ABC’si nedir?

HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergeler nelerdir?
Bilinç durumunun değerlendirilmesi
Solunumun değerlendirilmesi
Kan basıncının değerlendirilmesi
Nabız değerlendirilmesi
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Vücut Isısının Değerlendirilmesi
Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir?
Hasta/yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Solunum ve Kalp durması nedir?
Temel Yaşam Desteği nedir?
Havayolunun Açılması (Baş-Çene Pozisyonu Nasıl Verilir?)
Yapay solunum nasıl yapılır?
Yetişkinlerde dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması
Çocuklarda (1-8 yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun uygulanması
Bebeklerde (0-12 ay) dış kalp masajı ve yapay solunumun uygulanması
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Hava yolu tıkanıklığının belirtileri nelerdir?
Bilinci yerinde, tam tıkanık olan kişilerde Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?
Bilincini kaybetmiş (bilinci kapalı) kişilerde Heimlich Manevrası
Bebeklerde tam tıkanıklık olan hava yolunun açılması
Kısmi tıkanıklık olan kişilerde ilkyardım nasıl uygulanır?

KANAMALARDA İLK YARDIM

Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?
Turnike uygulanmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Boğucu sargı (turnike) uygulama tekniği
Uzuv kopması durumunda ilkyardım uygulama tekniği
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?
Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilkyardım nasıl yapılır?
Kanamalarda üçgen bandaj uygulaması nasıl yapılır?

YARALANMALARDA İLK YARDIM

Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalar nelerdir?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?.
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

YANIK, SICAK ÇARPMASI VE DONMADA İLK YARDIM

Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl derecelendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nelerdir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpmasında risk grupları var mıdır?
Sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler nelerdir?
Donuk belirtileri nelerdir?
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLK YARDIM

Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma belirtileri nelerdir?
Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM

Bilinç bozukluğu/ bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun-yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateş nedeniyle oluşan havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (=Epilepsi) nedir?
Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesinin nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtiler nelerdir?
Kalp Spazmı (Angina Pectoris) belirtileri nelerdir?
Kalp Krizi (Miyokart Enfarktüsü) belirtileri nelerdir?

ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM

Zehirlenme nedir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Şofben kazaları
Şofben kazalarında ilkyardım
Alınması gereken önlemler
Karbon monoksit zehirlenmesi
Karbon monoksit zehirlenmesinde belirtiler
Karbon monoksit zehirlenmesinde ilkyardım
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

HAYVAN ISIRMALARINDA İLK YARDIM

Kedi-köpek gibi hayvan ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLK YARDIM

Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

BOĞULMALARDA İLK YARDIM

Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK Manevrası) yöntemi
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?